صفحه اصلی / راه های ارتباطی

راه های ارتباطی

آدرس:

آدرس:

واحد تحقیق و توسعه: جزیره قشم، قشم، میدان گلها، بلوار پژوهش، مرکز بین المللی رشد قشم.

سامانه گویا :

۰۲۱۲۸۴۲۸۷۸۴

 

واحد تولید: قشم، پارک خلیج فارس، دفتر شرکت طراحان انرژی سبز

 

کد پستی:

کد پستی:

7951616137

 

تلفن:

تلفن:

07635240785

 

فکس:

فکس:

07635240788

 

پست الکترونیکی:

پست الکترونیکی:

mrf.farzaneh@Gmail.com
info@Gedco.ir